Krka
Sedra, odnosno iz vode istaloženi vapnenac, koji izgrađuje sedrene pragove, pokrivače, brane, zastore i druge geomorfološke oblike, temeljni je fenomen današnje hidrogeološke i pejzažne slike Nacionalnog parka Krke.
NP Krka sa sedam sedrenih slapova s ukupnim padom od 242 m i zeleno modra jezera čine izniman krški fenomen. Slapišta su biodinamičke tvorevine, koje stalnim osedravanjem rastu i svakodnevno mijenjaju svoj izgled.
Uz ove iznimne prirodne ljepote koje je stvorila snaga rijeke Krke unutar Nacionalnog parka, zanimljivo je pogledati i arheološki lokalitet Bribirska glavica, te otočić Visovac unutar istoimenog jezera
Na otočiću Visovcu nalazi se crkva i franjevački samostan što krajoliku jezera daje dodatnu tajnovitost. Na otok su se prvi doselili eremiti (pustinjaci) Sv. Augustina u 14. st. Oni su sagradili maleni samostan i crkvicu. Godine 1445. na Visovac dolaze bosanski franjevci tjerani turskom najezdom. Tu se uspijevaju održati sve do danas s kratkim prekidom u 17. st. Sakralni kompleks otoka sačinjavaju crkva s zvonikom, klaustar, te samostan. U samostanu se čuva vrlo vrijedna zbirka knjiga i umjetnina, a između ostalog i 620 dokumenata iz doba turske vladavine ovim krajevima. Otok Visovac tijekom burne povijesti uvijek je bio oaza mira i tvrđava duhovnosti, morala, vjere, hrvatske kulture i nacionalnog identiteta.
Do Nacionalnalnog parka Krka iz D-Marin Borik Marine možete stići autoputom Zadar-Split, ali do njega možete i morskim putem do Skradina, a od tamo u obilazak jednim od ponuđenih prijevoznih sredstava.
INFORMACIJE:
Javna ustanova Nacionalni park Krka

Trg Ivana Pavla II br.5
HR-22 000 Šibenik
tel. +385 (0)22 217 720
+385 (0)22 217 730
+385 (0)22 217 740
fax. +385 (0)22 336 836
e-mail: tajnica@npkrka.hr
www.npkrka.hr
 
Nacionalni parkovi
Kornati
Plitvička jezera
Paklenica
Krka
Sjeverni Velebit
 
Parkovi prirode
Telašćica
Vransko jezero
 
Site content is copyright © 2004-2009 Marina Borik d.o.o. Zadar